bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Regional biblioteksverksamhet

40kregbib


Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och ska verka för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

 

Regionala nivån i en nationell infrastruktur

Regionbiblioteket är den regionala nivån i en nationell infrastruktur av bibliotekssamarbete där både folkbibliotek, länsbibliotek, forskningsbibliotek och andra specialbibliotek finns med. Ett exempel på ett specialbibliotek av betydelse är MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier (tidigare TPB), som har ett arkiv på ca 100 000 talböcker att ladda ner för synskadade och dyslektiker. Samtliga folkbibliotek i Östergötland har tillstånd att ladda ner talböcker för utlån och möjlighet att ge konto för egen nedladdning till enskilda talbokslåntagare.

 

Den regionala biblioteksverksamheten

Den regionala biblioteksverksamheten ska främja folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet. Biblioteken i Östergötland och Tranås kommun samarbetar kring ett gemensamt biblioteksdatasystem och ett gemensamt bibliotekskort. Transporter går mellan biblioteken varje dag, vilket gör att man kan beställa medier från alla bibliotek till sitt favoritbibliotek och lämna tillbaka dem på närmaste bibliotek. Biblioteken strävar efter att samordna sina rutiner för att göra det så enkelt som möjligt för användarna. Tillgång till databaser samordnas också, så att man i hela länet får tillgång till e-böcker, e-tidskrifter, e-musik, etc. Till exempel så ger databasen Library Press Display tillgång till 1200 dagstidningar från hela världen, och man kan läsa dem både i och utanför biblioteket.

En kartläggning av den regionala biblioteksverksamheten i hela landet kan laddas ner från Kungliga bibliotekets webbsida. Ladda ner Regional biblioteksverksamhet 2013.

 

Utvecklingsprojekt

Länsbibliotek Östergötland driver utvecklingsprojekt inom olika biblioteksområden som Bibliotek och lärande, Bibliotekstjänster på nätet, Läslust och skrivande, Lokalhistoria, Marknadsföring, Mediesamverkan, m.m.

Länsbiblioteket ansvarar för Östgöta Taltidning och Götabibliotekens gemensamma webbplats.

 

Samhällsinformation för nyanlända på modersmål

Regionbiblioteket samordnar kommunernas samhällsinformation för nyanlända på modersmål i Östergötland. Ett tiotal av våra medarbetare är samhällskommunikatörer på olika språk, t.ex. arabiska, somaliska, persiska, dari,  tigrinja, engelska m.fl.

 

Vår arbetsplats finns i samma hus som Linköpings stadsbibliotek på Östgötagatan 5 i Linköping.

 

Adress:

Regionbibliotek Östergötland
581 85 Linköping

Besöksadress: Östgötagatan 5, 582 32 Linköping | Karta

 

 

Från länsbibliotekets balkong ser man Bo Olls skulptur "Kunskapens källa".