bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Studiedag för gymnasieskolan

Metoder och strategier för samverkan och lärande 18 nov. 2011

35 personer deltog i länsbibliotekets studiedag för gymnasieskolan den 18 november.Två tredjedelar av deltagarna var gymnasielärare och resten var personal från gymnasiebiblioteken i länet. Temat var hur lärare och bibliotekarier i samverkan kan leda eleverna genom självständiga arbeten och ge verktyg för studieteknik, bearbetning, reflektion och - lärande. Metodik inspirerad av amerikansk pedagogisk forskning varvades med praktiska erfarenheter utifrån både lärarens och bibliotekariens vinkel. Utgångspunkt för upplägget av dagen var hur moment i årskurs 1 och 2 kan leda fram till projektarbetet/gymnasiearbetet. Se programmet Se utvärdering

Här har vi samlat dokumentationen från dagen.

Styrdokumenten

Vad står det om informationssöknin, it och källkritik i styrdokumenten? Skolverkets Kolla Källan har gjort en samanställning:
Gymnasieskolans ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen (Gy 11)
Läroplan för grundskolan (Lgr11)


Fler exempel på skrivningar från ämnesplaner och gymnasiearbetet i GY 11.

Medverkande

Lisa Roos, gymnasiebibliotekarie, Rosendalsgymnasiet i Uppsala Presentation
Göran Brolund, gymnasielärare samhällsämnen, Fyrisskolan i Uppsala Presentation

Rosendalsgymnasiet: Arbetsblad Genetik Krig & fred
Fyrisskolan: Länktips fulltext Länktips SLR

Tratten - instruktionsmaterial av Elin Bäckström, Kungshögaskolan Mjölby


Referenser till forskning, metoder och litteratur

Om Carol C. Kuhlthau / Informationssökningsprocessen / Guided Inquiry:
Allmänt om Carol Kuhlthaus forskning Rutgers University:

Artikel: Guided Inquiry: School Libraries in the 21st Century

Guided Inquiry: Guided Inquiry: Learning in the 21st Century av Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, and Ann K. Caspari. Libraries Unlimited, 2007
Se kapitel 1:

Översatt till svenska finns boken:
Informationssökningsprocessen. En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens
informationskompetens i fokus

av Carol Collier Kuhlthau i översättning av Annika Aringer och
Marianne Auby
, BTJ 2006 Se sammanfattning

Om metoden Scientific Litarature Review:
Lessons for a Scientific Literature Review : Guiding the Inquiry av Randell K. Schmidt, Maureen M. Smyth, Virginia K. Kowalski. Libraries Unlimited, 2008

Förlagsinformation:
Based on a collaborative inquiry-based project co-conducted and graded by science teachers and school librarians at Gill St Bernard's school, this book, presented in workshop format furnishes all the material necessary to enable school librarians and high school science teachers to collaboratively teach the important topic of how to perform and write up a scientific literature review. Students choose a topic of personal interest linked to their science class subject(s). The school librarian and science teachers instruct students in how to perform the necessary research and how to successfully integrate the new information into a final product. This book will present an overview of the project, including a discussion of the value of inquiry-based research, detailed project lessons, student assignments, and a concluding discussion of unit assessment. Grades 9-14.