bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

IKT-guider och kursmaterial

Här samlar vi länkar till IKT-guider och kursmaterial för bibliotekspersonal - och låntagare/användare.

På många håll pågår ett stort arbete med att ta fram IKT-relaterat kursmaterial för bibliotekspersonal och/eller användare. Det handlar om fortbildningsresurser i form av instruktionsfilmer, ljudfiler, pdf-filer med mera.

Mycket av materialet är tänkt att användas vid fortbildning av bibliotekspersonal (både som självstudier och i samband med gruppundervisning), men det kan också användas i samband med biblioteksvisningar och datorkurser för allmänheten.

Här finns också tips på material som är tänkt att användas i första hand vid datorkurser/visningar för allmänheten.