bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Barns egna vägar till berättelsen 2013Under hösten 2013 genomfördes en förstudie, där vi tog reda på hur peronal på olika bibliotek i Östergötland arbetar med barns delaktighet.till barn. Avsikten var också att undersöka vad som styr barns läspreferenser.  Dessa nya erfarenheter och kunskaper skulle ge oss verktyg för genomförande av ett kommande läsfrämjandeprojekt, kallat Barns egna vägar till berättelsen.

10 fokusgupper  med barn i åldrarna 10-12 år genomfördes med barn i biblioteksråd på skolor, bokklubbar på bibliotek, barn i en särskoleklass och pojkar i en fotbollsklubb. Målet var att tillsammans med barnen hitta nya sätt att locka till berättelsen. Många barn gillar att biblioteken är genreindelade och vill ha mer bok- film och speltips från bibliotekarierna. På många håll finns en längtan efter att vara med i skrivarverkstad/kreativt skrivande. Bibliotekarierna som deltagit i fokusgrupperna som "sekreterare"  har fått många förslag att följa upp lokalt.

Vi konstaterar att vår samtalsguide för fokusgrupperna var väl omfattande och att den utgår från ett  vuxenperspektiv, trots våra goda intentioner. Värt att notera är att det är viktigt att frågorna inte är för många och att de matchar målgruppen. Ett gott samtalsklimat i gruppen är viktigt och det obligatoriska fikat i samtliga grupper var en positiv faktor.

Förstudien visar på några modeller och redskap att använda när man vill arbeta med barns delaktighet. Det är ett långsiktigt arbete, som måste föras på alla nivåer inom biblioteket. Lärandet kring delaktighet går inte att åtgärda med någon quick-fix utan förutsätter att ALL personal på biblioteket ska förstå, vilja och kunna.

Ett tredje mål var att hitta samverkansformer mellan Linköpings och Motalas folk- och skolbibliotekarier för att skapa bestående nätverk. Där är vi en liten bit på väg, men mer återstår att göra.

Projektet är ett samarbete mellan folk- och skolbibliotek i Linköping och Motala. Deltagande bibliotek är Linköpings huvud bibliotek, det integrerade biblioteket i Ryd, skolbiblioteken på Ljungsbroskolan och Tallbodaskolan, Motalas huvudbibliotek, Borensbergs bibliotek och skolbiblioteken på Skolgårdaskolan och Södra skolan. Projektägare är Länsbibliotek Östergötland.

Barns egna vägar till berättelsen - en förstudie om barns delaktighet

Ansökan till Kulturrådet april 2013


Kontaktpersoner:
Utvecklingsledare
Annika Holmén
Länsbibliotek Östergötland
annika.holmen@ostsam.se
013- 262765