bakgrundsbild

Wikin

Gemensam wikiplats för e-kampanjen

En gemensam wikiplats har skapats för e-kampanjen. Alla kan bidraga med material på wikin. Här kan biblitoeken lägga ut tips och idéer och färdiga programpunkter, vilket blir till inspiration och hjälp för andra bibliotek.


Här är adressen till wikin:
http://ekampanj09.wikispaces.com/