bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Införandet av Libris på Götabiblioteken

Götabiblioteken består av 14 folkbibliotek i Östergötlands län och Tranås kommun. Biblioteken är Boxholm, Finspång, Kinda, Motala, Mjölby, Linköping, Norrköping, Söderköping, Tranås, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Götabiblioteken har gemensam bibliotekskatalog, bibliotekskort och webb sedan 2012. Sedan 1 jan 2015 är Götabiblioteken en del av Libriskollektivet.

Projektet Införandet av Libris på Götabiblioteket syftade till att låta Götabibliotekens medier bli en del av den nationella bibliotekskatalogen Libris. Från och med 1 jan 2015 började Götabiblioteken att använda Libris för postförsörjning och för registrering av nyförvärv. Ingen matchning eller inläsning av hela beståndet har gjorts till Libris.

Projektet ansvarade för detta genomförande, anordnade utbildningar och samordnade gemensamma rutiner för metadata i samband med inköp och katalogisering. Målet var att skapa en trygg övergång till Libris. Projektledare för Införandet av Libris på Götabiblioteken var Mia Moberg på Regionbibliotek Östergötland. På sikt är Librisprojektet del i ett treårigt utvecklingsprojekt – att utveckla en digital plattform för de gemensamma bibliotekstjänsterna.

Librisprojektet har uppnått sina mål inom tids- och budgetramar. Postleveransen vid övergång till Libris kom igång direkt. Inköpsstarten blev förskjuten 1-2 månader. Alla aktiviteter genomfördes. Några utbildningar kommer att ske efter tidsramen för Librisprojektet, inom Göta utvecklingsprojektets budget.

Alla nyförvärv registreras i Libris sedan 1 jan 2015. Katalogiseringspersonal har utbildats, arbetssätt har förnyats och tekniktrösklar överbryggats. Götapersonalen känner sig trygg med förändringen och vad som behövs framöver i form av kompetensutveckling. Vissa problem med katalogiseringen kvarstår, framför allt inom utländska medier och skolbibliotekens postförsörjning.

Kursen i Libris katalogisering som hölls av Kungliga Biblioteket, i samarbete med Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå och Stadsbiblioteket i Göteborg, utlokaliserad till Linköpings universitetsbibliotek blev startskottet på utbildning inom Libriskollektivet. Det var också en symbolisk start för Librissamverkan folk/forskningsbibliotek i Region Östergötland.

Övergången till Libris innebar att ett automatiserat flöde blev mer manuellt och i behov av verifiering flera gånger under inköpsprocessen. Behovet av internutbildning har börjat klarna, processen med det har kommit igång i samband med de nya rutinerna och kommer att fortsätta.

Librisprojektet fokuserade inte på visning av posterna på webben. Detta kommer att utvecklas i samband med den nya digitala plattformen för webben. Däremot kunde visning av poster ha tagits med i förstudien, det kan vara ett tips för andra blivande Librisbibliotek.

Götabiblioteken under Librisprojektet präglades av en samsyn och en vilja till utveckling. Det har varit en framgångsfaktor och är en styrka inför framtiden.

Slutrapport

Övrig dokumentation https://librisprojektet.wordpress.com/