bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Skriv överallt - Squoosha vidare!


Fönsterreklam på Norrköpings stadsbibliotek

 

 

 
 Projektet har beviljades 400.0/ år av Statens kulturråd och omfattade 7 bibliotek i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.  År 2 tillkom Mantorps bibliotek i Mjölby kommun. Projektägare är Länsbibliotek Östergötland

Projektperiod
2012-02-01 -  2014-01-31.

Syfte
Ungdomar skriver mer än någonsin tidigare i mobiltelefoner, i bloggar och på Facebook,
men upplever inte att det är ett ”riktigt godkänt” skrivande. Att skriva och läsa går hand i
hand och vi vill, genom att ta med ungdomar i processen, hitta former för och inspirera till ungdomars eget skapande och skrivande.

För att biblioteken ska ha en beredskap att möta dagens ungdomar, vill vi lära oss mer,
pröva och utveckla metoder för det lässtimulerande arbetet genom skrivande i alla format.
Vi vill också undersöka och skaffa oss kunskaper om hur man kan arbeta med ungdomars delaktighet i denna process.

I projektet Bokens alla sidor utvecklades skrivlustsidan www.squoosh.se med ungdomar
som direkt målgrupp. Sidan ingår numera i länsbibliotekets ordinarie verksamhet. Här
finns mängder med inspiration, tips och övningar för skrivsugna, men för att ytterligare
attrahera målgruppen har vi utvecklat sidan vidare genom bl.a. ökade möjligheter till
interaktivitet.

Squoosh150_farg

 

..........................................................................................................................................................................

Kontaktperson

annika-holmen_75Annika Holmén, Utvecklingsledare, Läslust Länsbibliotek Östergötland,
annika.holmen@ostsam.se tfn.013 - 26 27 65

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................

Projektgrupp
Lovisa Sundin, Finspångs bibliotek
Ninnii Söderberg, Åby bibliotek, Norrköping
Stina Brodin/ Emma Sjögren, Hageby bibliotek, Norrköping
Ingrid Loeld Rasch/ Klara Danielsson, Norrköpings stadsbibliotek
Lo Ek/Karin Nilsson, Norrköpings Stadsbibliotek
Johanna Hellstrand, Söderköpings stadsbibliotek
Johan Sundlöf, Valdemarsviks bibliotek
Annika Holmén, Länsbibliotek Östergötland