bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Äppelhyllan

Vad är en äppelhylla? Hur gör man? Vad ska man tänka på? Vilka goda exempel finns?

På Barnbibliotekscentrum finns en gedigen sammanställning av material som rör arbetet med äppelhyllor runt om på landets bibliotek. Det är en erfarenhetsbank, med tips på möblering, marknadsföring, möjlighet att ladda ner loggor etc.


Det här finns på bibliotekens Äppelhyllor:
Teckenspråk, taktila barnböcker, interfolierade punktskriftsböcker,
punktskrift, pictogram och bliss m.m.

Alla som behöver får låna från Äppelhyllan.

Allehanda om Äppelhyllor hittas på Äppelhylllan, tips för bibliotek (BBC)
Kolla också Barnens sidor på Legimus (MTM)

Marknadsföringsmaterial (klistermärken) till Äppelhyllan beställs av Annika Holmén.