bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Barns rättigheter på biblioteket

På barns och ungdomars villkor
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.

Barnens bibliotek - Barnkonventionen för barn

Barnkonventionen på Östgötabiblioteken, pdf
En översikt kommun för kommun om barnkonventionen, barnbokslut/barnkonsekvensanalyser, biblioteksplaner m.m. utifrån Barnombudsmannens enkätsvar 2007 och biblioteksplaner i Östergötland.
(Under 2007 gjorde BO en enkätundersökning bland kommunerna för att ta reda på hur de arbetar för att leva upp till barnkonventionen).

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, pdf
Faktablad, Socialdepartementet, december 2010. Godkänd av Sveriges riksdag.

Gör barn starkare - en vägledning - fel länk
Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Barnombudsmannen:
Barnombudsmannen
Barnkonventionen på minoritetsspråken

Om barnkonsekvensanalyser:
Barnombudsmannen, pdf

Barnkonventionen - läpparnas bekännelse?
Projektarbete på BHS 2012. Sylvia Blomberg. Ann Marberg. Annika Holmén.
Sveriges länsbibliotekarier och bibliotekscheferna i Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland har intervjuats om arbetet med barnkonventionen på regional och kommunal biblioteksnivå. På biblioteket i Hammarö bedrevs ett pilotprojekt. Rapporten sammanfattar hinder och ger idéer för strategier framöver.