bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Digital Delaktighet

Digital delaktighet är arbetet med att ge så många av Östergötlands invånare som möjligt kunskap att använda digitala lösningar för att ta del av samhällets tjänster och sociala mötesplatser via nätet.


Regional Digital Agenda för Östergötland

Regionbiblioteket har medverkat i framtagandet av den Regionaal Digitala Agendan för Östergötland tillsammans med Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. En agenda som består av fem fokusområden, varav ett fokusområde är digital kompetens och delaktighet.
Läs mer

 

E-serviceverkstad
För många användare innebär utvecklingen av e-tjänster en bättre service, mer obunden i tid och plats. Men för de som inte kan eller inte har tillgång till internet blir det inte lika lätt. De traditionella kanalerna minskar när de digitala växer. Då blir det både dyrare och mer opraktiskt att inte vara uppkopplad. Regionförbundet Kalmar län och Regionförbundet Östsam har under 2013-2014 samverkat i ett projekt med stöd av Internetfonden. I två kommuner, Kalmar och Mjölby, ville vi pröva att starta e-serviceverkstäder med biblioteket som samordnare, öppna för alla.

I en E-serviceverkstad samarbetar olika kommunala verksamheter, myndigheter och studieförbund med bibliotek som samordnare. Det är en fysisk plats, där man som kommuninvånare får kostnadsfri hjälp att komma igång med ny teknik och med att använda offentliga e-tjänster. Man kan se en e-serviceverkstad som en vidareutveckling och en samordning av service som idag finns på bibliotek, medborgarkontor och servicekontor eller kontaktcentra av olika slag. Med användarens fokus är det lätt att inse att det idag krävs förkunskap om var denna service finns fysiskt i just min kommun, för att jag ska kunna få hjälp. E-tjänstutvecklingen har på så sätt försvårat, inte underlättat.

Förstudien presenterade 10 rekommendationre och en film E för alla. Vill du veta mer om E-serviceverkstad, se spalt till vänster (filarkiv, projektets rekommendationer).

 

Digidel 2013
Regionbiblioteket i Östergötland har tillsammans med folkbiblioteken i Östergötland under flera års tid arbetat med frågor som rör digital delaktighet, bl a tillsammans med olika studieförbund. Under perioden 2011-06-01—2014-05-31 var samtliga bibliotek i Östergötland delaktiga i den nationella kampanjen Digidel 2013 där syftet var att öka den digitala delaktigheten för Östergötlands invånare.
Läs mer

 

Kontaktperson: Kira Berg, Regionbibliotek Östergötland, kira.berg@regionostergotland.se, tfn 072-500 47 99