bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Språkpiller i Östergötland


Idé
Logopeder behandlar barn med försenad språkutveckling, rekommenderar böcker som språklig stimulering och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket.

Målsättning
Att använda sig av böcker för att utveckla barns språk och därigenom skapa läslust.
Att biblioteken når fler och nya grupper av besökare.

Målgrupp
Barn i förskoleåldern med försenad språkutveckling. Indirekt barnens föräldrar.

Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och länsbiblioteket i Östergötland.
Illustrationerna av Bettina Johansson, får endast användas i språkpillersammanhang.

Material för biblioteken
Språkpillerlistan 2014
Språkpilleraffisch
Rutiner för biblioteken

Prevention Språkutveckling. Affisch från Svenska logopedförbundet.


Utvidgad användning av språkpillren 2012 för allmän språkstimulering, med föräldrar som besöker biblioteket, personal på förskolor, öppna förskolor, språkförskolor, särskolor, familjecentraler och förskolespecialpedagoger som utökad målgrupp.
Språkpillertipsen är bilderböcker samlade i olika kategorier från Språkpillerlistan 2011 efter inspiration från Västra Götalands Språkpuffen

Språkpiller - vad är det? Nyare finns
En broschyr om språkpiller för föräldrar, förskolor m.fl. Går att skriva ut som liten, liggande fyrsidig A5 (välj Egenskaper - Utskrift av broschyrer)

Språkpillertips för utskrift (2014) nyare finns
Följande går att skriva ut som liten, liggande fyrsidig A5-broschyr (välj Egenskaper - Utskrift av broschyrer)

AKK (tecken som stöd)
Fonologi (språkljud som tex rr, sss, p)
Frågor
Inte-meningar (negationer)
Ljudstimulering
Läslust 
(grammatik)
Prepositioner (tex på, i, under)
Pronomen (tex han, hon, deras)
Rim & bokstäver
Räkneord
Textlösa böcker

Följande går att skriva ut som stor, dubbelsidig A4 broschyr
Beskrivande ord (adjektiv)
Göra-ord (verb)
Sak-ord (substantiv)