bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Statistik

Biblioteksstatistik för Östergötland 2009 - uppdaterad

 Folkbiblioteken i Östergötland län 2009
Kommunvisa rapporter från Östergötland

 

Lån och besök på biblioteken i Östergötland har minskat något jämfört med föregående år. Men några bibliotek går mot trenden, och kan uppvisa en ökande utlåning. Det gäller Söderköping, Kinda, Mjölby, Finspång - och Ydre. 


Det framgår av en rapport från Svensk biblioteksförening, som har bearbetat den officiella folkbiblioteksstatistiken på läns- och kommunnivå.

Genomsnittet för Östergötland när det gäller utlån ligger något under riksgenomsnittet på 6,8 lån per invånare. Enligt rapporten ligger Söderköpings bibliotek i topp med cirka 11,3 lån per invånare, men enligt Marie Eriksson, bibliotekarie i Söderköping, stämmer inte dessa siffror. Så här kommenterar hon rapporten:

- Tråkigt att säga, men utlåningen minskade faktiskt också i Söderköping 2009. Siffrorna för utlån per invånare ska för Söderköpings del vara 9,2, inte 11,3. Men vi hamnar på andra plats i Östergötland i alla fall, grattis Boxholm (9,9)!

Men även Ydre bibliotek har ökat sin utlåning! Siffrorna finns inte med i statistiken för detta år, men Elisabet Saxholm, bibliotekarie i Ydre, berättar att lånen visserligen gick ned 2009, men invånarantalet sjönk desto mer, så sammantaget ökade ändå lånen per invånare från 11,1 till 11,2, vilket gör att Ydre hamnar i topp i statistiken!

Söderköping åker i så fall ned till tredje plats...


Ökning i Finspång
Det är småkommunerna som har bäst utlåning, de stora kommunerna Norrköping och Linköping ligger sämre till. Särskilt glädjande är att Finspångs bibliotek som brukar ligga lägst, nu har fått upp både sin utlåning och antalet besök.

Utlåningen av barnböcker har också minskat något, och når inte riktigt upp till riksgenomsnittet på 15,7 utlån per barn.

Antal besök
Drygt 2,6 miljoner besök gjordes på östgötabiblioteken förra året, vilket gör biblioteken till den mest besökta kulturinstitutionen. Besöken har dock minskat något jämfört med föregående år, och ligger på cirka 6,4 besök per invånare. Även här toppar Söderköpings bibliotek statistiken med drygt 12,6 besök per invånare.

Aktiva låntagare
Drygt 100 000 östgötar är aktiva låntagare, dvs. har gjort minst ett bibliotekslån under 2009. Det är ca 24 procent av länets 420 000 invånare. Riksgenomsnittet ligger på drygt 25 procent.


Lägre utbildningsnivå
Av rapporten framgår att Östergötland har en lägre utbildningsnivå jämfört med landet i övrigt. Cirka 36 procent av befolkningen i länet hade år 2009 en högskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket i sin helhet är 38 procent.

Cirka 13 procent av befolkningen i länet var högskolenybörjare 2008/2009. Med högskolenybörjare avses studerande som för första gången är registrerad i grundläggande högskoleutbildning. Det ligger något under riksgenomsnittet.

Östgötarna tjänar också sämre än svensken i allmänhet. I Östergötland var 2009 den genomsnittliga förvärvsinkomsten per person i länet knappt 200 000 kronor per år jämfört med ca 210 000 kronor för riket i snitt.

Text: Birgitta Hellman Magnusson

Kontaktpersoner:

Kerstin Olsson, länsbibliotekarie
013-25 56 61, 0706-26 71 90
kerstin.olsson@ostsam.se


Birgitta Hellman Magnusson
Tel: 013-25 56 64, 070-219 83 70
E-post: birgitta.hellman@ostsam.se